onsdag 24 september 2014

Ekollon är som knark för hundar

Foto: andi1 bild: Ekollon Brun Höst CC0 1.0

  Ekollon är giftigt, i vissa fall beroendeframkallande och i värsta fall dödligt för hundar. Orsaken är växtämnet tannin.

För en del djur blir frestelsen för stor när ekollonen faller ner på marken. De inte bara undersöker och smakar på ekollonen utan kan bli beroende och vräker i sig ekollon.
Särskilt giftiga är omogna ekollon.
Men det är inte bara hundar som gillar att knapra på ekollon även boskapsdjur och får drabbas av förgiftning. Det är växtämnet tannin som djuren är känsliga för. Ämnet är frätande och kan skada njurar, lever samt orsaka inflammation i mag och tarmkanalens väggar.
Vid förgiftning kommer symtomen snabbt. Djuret får kolikliknande symtom, blir håglöst och vill inte äta. Det finns ingen medicin mot ekollonförgiftning utan vid konstaterad förgiftning ges understödjande behandling mot magsmärta, förstoppning och diarre.
Källa: TT

tisdag 23 september 2014

Över 100 anmälningar mot djurhälsopersonal

Foto: Jenny Svennås- Giller Bild: Veterinary students in surgery at SLU University Animal Hospital CC BY- SA 3.0
Varje år tar ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård emot ca 120 anmälningar av djurägare runt om i Sverige. Anmälningar som är riktade mot veterinärer eller djurhälsopersonal som anses ha behandlat djur fel. 

- Du som anmäler kan inte anmäla en klinik utan du måste namnge den veterinär eller annan djurhälsopersonal som du anser ha misskött sig, uppger Anneli Svensson på ansvarsnämnden till Smålandsposten.
Antalet anmälningar har legat på samma siffra under flera år i rad.

Källa: Smålandsposten

söndag 21 september 2014

Hundar bajsar helst i nordsydlig riktning

Hundar vänder sig helst i nordsydlig riktning när de utför sina behov. Det har forskar kommit fram till som studerat hur hundar ställt sig vid tusentals bajs- och kisstillfällen under två års tid. 

Resultatet bygger på 70 hundar av 37 olika raser. Under två års tid har forskar studerat hur hundarna och antecknat om miljön, tid på dagen och hur väl hundarna kände till området de utförde sina behov i.
 Resultatet visar att i de flesta fall ställde sig hunden med nosen rakt åt norr eller söder. Forskarna tror nu att hundar kan ha en inre kompass och att de påverkas av jordens magnetfält. Dock inträffade det hela endast när jordens magnetfält var lugnt- dvs under 20 procent av den ljusa delen av dygnet.
Enligt forskarna är hundarna känsliga av störningar i magnetfältet och de fall de inte kunde peka ut den nordsydliga riktningen struntade de att ställa sig efter den.
 Erich Pascal Malkemper från Universitetet i Duisburg- Essen i Tyskland har nu vunnit IgNobelpriset i Biologi. Detta efter att han utvecklat en app där hundägare kan se vilken riktning hunden är vänd när den kissar och bajsar. Genom appen hoppas forskarna nu att få in data från hela värden för att se om det finns någon skillnad mellan raser.

Källa: Expressen/ DN/ Veterinärmagazinet

lördag 20 september 2014

Honung dödar multiresistenta bakterier

Färsk honung kan bli ett alternativ till antibiotika. Forskning visar nu att honung dödar multiresistenta bakterier.

Det är vid Lunds Universitet som mikrobiologen Tobias Olofsson tillsammans med sin kollega Alexandra Vasques upptäckt att nyskördad honung kan ta död på antibiotikaresistenta bakterier och bota svårläkta sår hos hästar. Det är mjölksyrabakterierna i honungen som visar sig ha denna effekt.
I superfärsk honung och binas honungsmage finns 13 olika mjölksyrebakterier- nio laktobaciller och fyra bifidobakterier.
Flera tester har visat att mjölksyrebakterierna haft bättre effekt än antibiotika.
I Sverige har tio hästar med kroniska bensår sedan flera år tillbaka fått testa en salva bestående av mjölksyrebakterier och honung. Samtliga sår läkte inom åtta till tre veckor. Och redan efter några dagar såg man hur såren blev bättre.
I höst kommer behandlingen att testas för första gången på människor.

Källa: Aftonbladet

söndag 14 september 2014

Ännu en plats med dvärgbandmaskYtterligare en plats har identiferats där rävens dvärgbandmask förekommer. Det är den femte i Sverige. 
 Det är norr om Växjö som rävspillning med dvärgbandmask påträffats. Parasiten som är kan vara dödligt farlig för människor är en värdväxlare mellan framförallt rödräv och sork.
Under 2014 har 271 rävspillningar samlats in och i 10 av dessa har ägg från rävens dvärgbandmask hittats. Växjö är den sydligaste fyndplatsen hittills. Övriga orter där rävens dvärgbandmask påträffats är i Västra Götaland, Södermanland, Dalarna och Småland.

Källa:Veterinärmagazinet/ SLU


Läs även tidigare inlägg:
Ännu en räv smittad
En tredje räv är smittad
Hur dvärgbandmask smittar
Jakten på dvärgbandmask fortsätter
Dvärgbandmask finns nu i Dalarna
Nya regler riskerar smitta fler hundar
Rävbajs ska samlas in och analyseras

fredag 5 september 2014

Nästan hälften av alla katter är överviktiga

Foto: Yukari bild: Fat cat  CC by- SA 2.0

Fler än 4 av 10 hundar och katter i Sverige är överviktiga. Orsaken är kärleksfulla djurägare som vill sina djur väl. Men konsekvenserna blir att djuren får försämrad livskvalite.

Överviktiga djur dör oftast i förtid, har större risk att få diabetes, bukspottskörtelinflammation och ledsjukdomar. För en normalstor katt innebär en viktökning på ett kilo samma som en viktökning på 16 kilo för en människa.

Det är foderproducenten Royal Canin Sverige som gjort undersökningen där 100 veterinärer fått svara på frågor om övervikt hos hundar och katter. Över 90 procent av veterinärern ansåg att övervikt bland hundar och katter är ett ökande problem och att närmare hälften av de djur som veterinärerna möter i sitt arbete redan är överviktiga.

torsdag 4 september 2014

Fler hundar och katter försäkras


Allt fler djurägare försäkrar sina djur. Det uppger TT.

Förra året lade djurägare tillsammans 2,6 miljarder kronor på att försäkra sina hundar, katter och andra djur. Det är 170 miljoner mer än år 2010. Och dubbelt så mycket som för tio år sedan då premierna uppgick till 1046 miljoner kronor. Det visar siffror från branschorganisationen Svensk Försäkring.

tisdag 2 september 2014

Ny upptäckter kring Tollarsjuka


Genetiska studier på Sveriges Lantbruksuniversitet har identifierat riskgener , av ett immunmedierat sjukdomskomplex, så kallad tollarsjuka hos hundrasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Tollarsjuka kan delas in i två huvudsakliga grupper. Den första är ett SLE- liknande immunmedierat reumatisk sjukdomskomplex IMRD. Den andra varianten, är en form av hjärnhinneinflammation, steroid responsiv meningit-arterit (SRMA)
Båda sjukdomarna har flera genetiska förändringar som med hjäp av miljöfaktorer kan bidra till att hunden blir sjuk.
Det är Maria Wilbe vid institutionen för husdjursgenetik på SLU som studerat i ämnet och hennes avhandling har titeln Discovery of a Novel Pathway for an SLE- related Disease Complex in the Canine Breed Nova Scotia Tolling Retriever.

Källa: Veterinärmagazinet/ SLU


måndag 1 september 2014

Var fjärde veterinär känner sig hotad


Foto:David Mark/ tpsdave  Bild: Veterinaryclinic  CC0 1.0

 Nästan hälften av alla veterinärer som arbetar med djurskydd utsätts av hot från djurägare. Och var tionde veterinär har utsatts för våld. 

Det visar en undersökning som Sveriges Veterinärföbund gjort bland distriktsveterinärer, länsveterinärer och besiktningsveterinärer på slakterier. 
36 procent av dem som svarade på enkäten uppger också att de inte känner något stöd från sin arbetsgivare när de blivit hotade. Och var tredje veterinär visste inte att det fanns en beredskapsplan på arbetsplatsen för att hantera hot.

Husdjur