söndag 14 september 2014

Ännu en plats med dvärgbandmaskYtterligare en plats har identiferats där rävens dvärgbandmask förekommer. Det är den femte i Sverige. 
 Det är norr om Växjö som rävspillning med dvärgbandmask påträffats. Parasiten som är kan vara dödligt farlig för människor är en värdväxlare mellan framförallt rödräv och sork.
Under 2014 har 271 rävspillningar samlats in och i 10 av dessa har ägg från rävens dvärgbandmask hittats. Växjö är den sydligaste fyndplatsen hittills. Övriga orter där rävens dvärgbandmask påträffats är i Västra Götaland, Södermanland, Dalarna och Småland.

Källa:Veterinärmagazinet/ SLU


Läs även tidigare inlägg:
Ännu en räv smittad
En tredje räv är smittad
Hur dvärgbandmask smittar
Jakten på dvärgbandmask fortsätter
Dvärgbandmask finns nu i Dalarna
Nya regler riskerar smitta fler hundar
Rävbajs ska samlas in och analyseras

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Husdjur